Loopbaan- en organisatie­opstellingen

Naast opstellingen die met je familie te maken hebben, is het ook mogelijk opstellingen te doen die verband houden met je loopbaan en met de organisatie waar je betrokken bij bent. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

Loopbaanvraagstukken
Zit ik op de goede plaats? Wat zou voor mij een goede volgende stap kunnen zijn?

Persoonlijke organisatievragen
Wat is mijn positie in de organisatie en hoe kan ik die verbeteren?

Organisatievraagstukken en situaties, waarbij iets stagneert, steeds geen goede oplossing wordt gevonden of conflicten en spanningen steeds weer terugkomen (chronische problemen)

Fusie- en reorganisatievraagstukken

Scenariovraagstukken waarbij het effect van een aantal opties onderzocht kunnen worden
Welk beleidsplan heeft het beste effect? Welke sollicitant past het beste binnen ons team?

Leiderschapsvraagstukken
Wie is hier eigenlijk de baas?

Vragen m.b.t. de samenstelling van een team
Wat zou een goede samenstelling van ons team zijn? Wie of wat missen wij in ons team?

Consultatievragen waarbij een adviseur dilemma’s kan opstellen
Wat speelt er in de organisatie die ik begeleid? Wat zou een goede plaats voor mij zijn? Is het verstandig dat ik de opdracht aanneem?

Vragen m.b.t. merk, marketing, productontwikkeling en relaties met klantengroepen