Familie­opstellingen

Waarom kom ik er niet uit?

Veel mensen zitten met vragen of problemen die steeds terugkeren. Of zij hebben al geruime tijd last van een onduidelijk gevoel van onbehagen waar zij niet uitkomen. Wat zij ook ondernemen, het lijkt alsof zij verstrikt zijn. Het lezen van boeken of het praten met partners, vrienden en therapeuten heeft misschien enige helderheid en verlichting gebracht; de oplossing bleef echter uit.

Het is mogelijk dat het meedoen aan een familieopstelling wel de gehoopte helderheid oplevert. Zonder dat we ons dat vaak realiseren speelt onze familie en de familiegeschiedenis een cruciale rol bij de problemen die we in ons leven tegenkomen. En dan vooral bij problemen die hardnekkig en onverklaarbaar lijken. Omdat de krachten die diep in het familiesysteem werken buiten ons bewustzijn omgaan.

In familieopstellingen komen vragen en problemen aan de orde waar we niet goed raad mee weten. Hoe kan ik gelukkig worden? Of waarom ben ik altijd zo onrustig en aan het tobben? Hoe kan ik met mijn angsten leren omgaan? Waarom gaat het in mijn relatie(s) niet zoals ik wens?

Wat levert een opstelling mij op?

Wij zijn diep verbonden met onze familie(historie). De krachten die diep in ons familiesysteem werken gaan buiten ons bewustzijn om. Ook al lijkt het soms aan de oppervlakte dat de familierelaties verwaterd zijn, in onze ziel bestaan hechte banden met de levende en ook de overleden familieleden. En deze banden beïnvloeden ons leven nog dagelijks.

In familieopstellingen komt aan het licht op welke wijze jouw leven verbonden is met dat van je familieleden en voorouders. En je ervaart hoe ingrijpende zaken uit hun levens – zoals onverwerkte verliezen, ziekten, onbeantwoorde liefdes of oorlogshistorie – doorwerken in jouw leven. Door het zichtbaar maken en erkennen hoe jij bent verbonden met je familie ontstaat er ruimte voor verandering of acceptatie.

Hoe verloopt een opstelling?

Een opstelling is eigenlijk een ruimtelijke voorstelling van een familie, loopbaan of organisatie. De vraagsteller kiest representanten uit de groep die bereid zijn om voor hem of haar iemand of iets te vertegenwoordigen. Vervolgens stelt de vraagsteller die representanten intuïtief op in de ruimte. Na korte tijd krijgen de representanten gevoelens en informatie, die overeen komen met de ervaringen van degene of datgene die worden vertegenwoordigd. De begeleider kan representanten uitnodigen zijn of haar gevoelens uit te spreken en zijn of haar gevoel te volgen. Een representant kan bijvoorbeeld plotseling boos of verdrietig worden of op een andere plaats willen staan. Of hij of zij doet uitspraken die tot een helder inzicht leiden.

Hoe kan dat? Op een of andere manier ontstaat er een “wetend veld” van informatie, wanneer representanten worden opgesteld. Bovendien is een representant veelal zeer goed in staat fysiek gewaar te worden wat er gaande is in een systeem.

Als iedereen op de juiste plaats staat en het systeem in evenwicht is, kan de vraagsteller ook zijn plaats innemen.

Het opstellen van je eigen familie kan een diep inzicht geven in de manier waarop jij met jouw vragen, jouw problemen verbonden bent met je (voor)ouders. Hoe belangrijke, ingrijpende zaken doorwerken in jou. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de werking van een familie, kan kracht en inzicht geven. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie en rust.

Het deelnemen aan een workshop is ook voor degenen die geen eigen opstelling doen een indrukwekkende ervaring. Als representant in de opstelling van een ander kom je in aanraking met de krachtige invloed die familiebanden hebben op de verschillende familieleden. Je ervaart aan den lijve hoe het is als een systeem verstoord is en je maakt ook de stappen mee die nodig zijn om de balans te herstellen. Ook kan het zijn dat je als representant tot nieuwe inzichten komt, omdat er zaken naar boven komen die je eigen familiesysteem raken.